Horario luns a domingo de 13:00h-15:00h.

Recollida no local.

Café-bar, almorzos, bollerías, cafés, zumos e tostadas, viños e pinchos, terraza no exterior do local.

Aberto todos os días.